elde
Εκπαίδευση & Τουρισμός: Ζητούμενο η επαγγελματική αποκατάσταση

Εκπαίδευση & Τουρισμός: Ζητούμενο η επαγγελματική αποκατάσταση

05 Οκτωβρίου, 2018

Στο μεγάλο αφιέρωμα του TheTOC για τις σπουδές στον τουρισμό, έχουν μιλήσει ήδη στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και οι επικεφαλής οργανισμών που εκπροσωπούν την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα.

Ανέφεραν διεξοδικά, πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε πανεπιστημιακά καταρτισμένο προσωπικό, προς τα που κινείται ο τουρισμός στην Ελλάδα και ποιες είναι οι ειδικότητες που θα βρεθούν στο επίκεντρο στο άμεσο μέλλον.

Κοινή αντίληψη, η ανάγκη για νέα και εκπαιδευμένα υψηλόβαθμα στελέχη στον κλάδο. Η αγορά, ωστόσο, δεν αποτελείται μόνο από αυτά στελέχη. Στον κλάδο του τουρισμού, δραστηριοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες. Είναι απαραίτητοι και περιζήτητοι, όσο ακριβώς και τα υψηλόβαθμα στελέχη για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης, αρκεί να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

Αυτούς ακριβώς του μελλοντικούς εργαζόμενους εκπαιδεύει το πρόγραμμα Dual Hellas του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο οποίο συνδυάζεται η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με την ενδοεπιχειρησιακή επαγγελματική εκπαίδευση (training on the job).

Νίκος Στεφόπουλος, Υπεύθυνος Σπουδών Προγράμματος Dual Hellas

Το TheTOC συνάντησε τον κ. Νίκο Στεφόπουλο, Υπεύθυνο Σπουδών Προγράμματος Dual Hellas για να μάθει τι διαφορετικό προσφέρει η Διττή Εκπαίδευση.

92% και πλέον των αποφοίτων απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπου ολοκλήρωσαν την ενδοεπιχειρησιακή τους εκπαίδευση

-Πως ξεκίνησε στην Ελλάδα το Γερμανικό μοντέλο Διττής Εκπαίδευσης;

Η Διττή Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα, πρωτοεφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά τα έτη 2013-2017 μέσω του προγράμματος MENDI, που υλοποιήθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από κοινού με την DEKRA Akademie, τον ΟΑΕΔ, την TUI, το Πανεπιστήμιο του Osnabrück και το TU Berlin. Σήμερα το 92% των αποφοίτων του προγράμματος εργάζεται στις επιχειρήσεις που εκπαιδεύτηκε.

-Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που υπάρχει στα παιδιά και τους γονείς τους για τις σπουδές και την πραγματικότητα του κλάδου του τουρισμού;

Οι ενδιαφερόμενοι που ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο ή το Λύκειο και αναζητούν επαγγελματική εκπαίδευση πολλές φορές φαντάζονται ότι θα διαπρέψουν ολοκληρώνοντας τις κατά κύριο λόγο θεωρητικές σπουδές τους στο αντικείμενο που επέλεξαν. Όταν όμως εισέρχονται στην αγορά εργασίας, διαπιστώνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι θεωρητικές γνώσεις, αλλά η επαγγελματική τους εμπειρία και η απόδειξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

-Τι επιλογές προσφέρει το πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευσης Dual Hellas;

Καλύπτει τις επιθυμίες των νέων που επιθυμούν σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τις ανάγκες της αγοράς και η οποία τους εξασφαλίζει άμεση θέση απασχόλησης, θέτοντας τα θεμέλια της μελλοντικής τους καριέρας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις (3) επαγγελματικές ειδικότητες: Μάγειρας, Ξενοδοχοϋπάλληλος και Ειδικός Εστιατορίου (F&B).

-Τι περιλαμβάνει;

Το DUAL HELLAS είναι τριετές πλήρες πρόγραμμα, που περιλαμβάνει θεωρητική-εργαστηριακή εκπαίδευση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο που στεγάζεται σε εν λειτουργία ξενοδοχείο και ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση (on the job training) σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η θεωρητική-εργαστηριακή εκπαίδευση διαρκεί 18 εβδομάδες (Νοέμβριο – Μάρτιο) ανά έτος, προσφέρεται εντός του Εκπαιδευτικού Κέντρου που στεγάζεται στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Palmyra Beach. Κατά την εξάμηνη κατ’ έτος υποχρεωτική ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευσή τους ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με την ειδικότητά τους, απασχολούμενοι ως κανονικοί εργαζόμενοι με πλήρη μισθό.

-Τι διαφορετικό προσφέρει η εκπαίδευση του προγράμματος DUAL Hellas;

Το DUAL HELLAS είναι καινοτόμο στο σύνολό του. Προτού οι εκπαιδευόμενοι ξεκινήσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους, συμμετέχουν σε Ημέρα Συνεντεύξεων με τους Διευθυντές Προσωπικού όλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα, όπου ως υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο από την πρώτη ημέρα η δυνατότητα και να γνωρίσει και να γίνει ο ίδιος γνωστός στην αγορά εργασίας που τον ενδιαφέρει.

Εξαιρετικά καινοτόμο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της ενδοεπιχειρησιακής τους εκπαίδευσης απολαμβάνουν ως κανονικοί εργαζόμενοι το 100% επί των νόμιμων αποδοχών με πλήρη ασφαλιστική κάλυ­ψη από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

-Τι κριτήρια πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Πρέπει αρχικά να έχουν όρεξη για δουλειά και να επιθυμούν τον συνδυασμό εργασίας και σπουδών. Τους γνωρίζουμε από κοντά μέσα μίας συνέντευξης. Πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η γνώση ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή, αλλά το πρόγραμμα στην θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει και εξειδικευμένη διδασκαλία ορολογίας στα αγγλικά και στα γερμανικά σύμφωνα με την κάθε ειδικότητα.

-Τι πιστοποίηση αποκτούν οι απόφοιτοι του προγράμματος;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος DUAL HELLAS, μετά το πέρας της τριετούς εκπαίδευσής τους, μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

-Τι ποσοστό απασχολησιμότητας έχει να επιδείξει το πρόγραμμα;

Τα αποτελέσματα του προηγούμενου πιλοτικού προγράμματος έδειξαν ότι το 92% και πλέον των αποφοίτων απασχολείται ως μόνιμο προσωπικό στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπου ολοκλήρωσαν την ενδοεπιχειρησιακή τους εκπαίδευση.

Πηγή: THE TOC (www.thetoc.gr)

top