elde


Συμβάλλουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης


Έχουν μειωμένα έξοδα εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού


Έχουν άρτια καταρτισμένους συνεργάτες

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι επιχειρήσεις είναι ο βασικός κορμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τεχνική εκπαίδευση συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς, και κατά συνέπεια της επιχείρησης. Ένα μοντέλο εκπαίδευσης, στο οποίο το 60% της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνει βάση στην εκπαίδευση στην επιχείρηση, κρίνεται αποτελεσματικό. Οι επιχειρήσεις εκτός από τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν ένα μαθητευόμενο βάσει των αναγκών τους, σφυρηλατούν τη φιλοσοφία του μαθητευομένου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μαθαίνουν στον εκπαιδευόμενο τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.
Προκειμένου να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες, απαιτείται μια εκσυγχρονισμένη επαγγελματική εκπαίδευση που θα είναι σε θέση να διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες στους νέους επαγγελματίες, και συγκεκριμένα όχι μόνο τεχνικές, αλλά και διεπιστημονικές δεξιότητες όπως είναι η αυτονομία, η ανάληψη ευθυνών, η ευελιξία και η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη δια βίου μάθηση.

Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στην επιχείρηση:
3-4 ημέρες την εβδομάδα
βάσει των διατάξεων επαγγελματικής κατάρτισης
στα πλαίσια μιας σύμβασης για επαγγελματική κατάρτιση
κυρίως στον εργασιακό χώρο

Εκδηλώστε το Ενδιαφέρον σας!

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

21 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ήδη εκπαιδεύουν μαθητευόμενους σύμφωνα με το μοντέλο της διττής εκπαίδευσης.

top