elde
Συμφωνητικό συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Ελλάδα-Γερμανία

Συμφωνητικό συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Ελλάδα-Γερμανία

17 Φεβρουαρίου, 2017

Δελτίο Τύπου

  1. Φεβρουαρίου 2016

 

Η επαγγελματική εκπαίδευση εντός επιχειρήσεων εδραιώνεται στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα δρομολογούνται από το 2013 εκτενείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε την πρακτική επαγγελματική κατάρτιση ως μία από τις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Οι προσπάθειες διαφαίνονται και από τη διαρκείς εργασίες που αφορούν στο νομικό πλαίσιο. Έτσι αναθεωρήθηκαν οι νόμοι που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση τόσο από το 2013, όσο και από τον Μάιο του 2016 και μεταξύ άλλων προστέθηκε ένα ακόμη έτος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η τάξη της μαθητείας.

«Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η εκπαίδευση εντός μιας επιχείρησης, μετά το πέρας της εκπαίδευσης στη σχολή, συνοδεύεται μετά την τροποποίηση του νόμου τον Μάιο του 2016, και από αμοιβή του εκπαιδευόμενου. Είμαι πεπεισμένος ότι η ενσωμάτωση στοιχείων της δυικής εκπαίδευσης θα στηρίξει μακροπρόθεσμα το ελληνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Υφυπουργός κ. Τόμας Ράχελ στο Βερολίνο.

Σήμερα ο κ. Ράχελ υπογράφει με τον έλληνα Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτριο Μπαξεβανάκη στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας μία δήλωση πρόθεσης συνέχισης της συνεργασίας για επιπλέον τέσσερα έτη.

Βασικοί στόχοι της δήλωσης αυτής είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων απασχόλησης στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Στην δήλωση, καθώς και στον επισυναπτόμενο κατάλογο δράσεων, γίνεται λόγος για ανταλλαγή πληροφοριών και κοινών δράσεων. Προβλέπεται δε η εν μέρει χρηματοδότηση προγραμμάτων από ευρωπαϊκά κονδύλια (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και  Erasmus+).

Με την δημοσίευση της γνωστοποίησης για την προώθηση της «Διεθνοποίησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» παρέχεται από εδώ και στο εξής σε γερμανικούς εκπαιδευτικούς φορείς η δυνατότητα να στηρίξουν τις ελληνικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μέσω κοινών προγραμμάτων. Οι προτάσεις για τέτοια προγράμματα βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και προβλέπεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2017.

Η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την Ελλάδα μετράει ήδη περισσότερα από τέσσερα έτη. Παραδείγματα κοινών δράσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος „VETnet“ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, δημιουργούνται από το 2013 οι απαραίτητες δομές και εδραιώνονται τα δίκτυα όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα, ώστε να ξεκινήσουν πιλοτικά προγράμματα δυικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πρόκειται να εκπαιδευθούν μέσω του εν λόγω προγράμματος 60 νέοι στην Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΤΥ) ως μηχανικοί οχημάτων και ηλεκτρονικοί για μηχανήματα και συστήματα.
  • Το Πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας „Mentoring Dual International“ (MENDI) στόχο έχει να παρέχει πρότυπα για την ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού. 63 εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν το 2016 την εκπαίδευση τους, άλλοι 97 εκπαιδευόμενοι θα δώσουν το 2017 απολυτήριες εξετάσεις.
  • Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας „UNIONS4VET“, το οποίο υλοποιείται από τη γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB), έλληνες συνδικαλιστές καθοδηγούνται συμβουλευτικά και μετεκπαιδεύονται, ώστε να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα. Τους προηγούμενες μήνες πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτό μία σειρά διμερών δραστηριοτήτων από εμπειρογνώμονες, οι οποίες πρόκειται να ενισχυθούν το 2017. Στο πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένες δομές από τα προγράμματα MENDI και VETnet, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων των εργαζομένων.
  • Με βάση την εμπειρία σε άλλους τομείς, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με εντολή της Κεντρικής Υπηρεσίας για Διεθνή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (GOVET) στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπονεί αυτήν την εποχή μια μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή της δυικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα. Η μελέτη, η οποία θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2017, πρόκειται να δώσει μεταρρυθμιστικές ωθήσεις για τον τόσο σημαντικό για την Ελλάδα αγροτικό τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες:

https://www.bmbf.de/de/Griechenland-als-Partner-in-Bildung-und-Forschung-291.html

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1253.html

top