elde
Σεμινάρια Voucher – Easy Education (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

Σεμινάρια Voucher – Easy Education (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

10 Απριλίου, 2020

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» με απολαβές για τους δικαιούχους του έργου το ποσό των 600€’.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διατηρεί ήδη 2 (δύο) δομές εκπαίδευσης στην όλη της Βέροιας και τελεί εν αναμονή αδειοδότησης για την τρίτη του δομή πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που θέτει, τόσο ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης όσο και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την Δια Βίου Μάθηση.

Το ΚΔΒΜ Easy Education διαθέτει για την έγκαιρη και ασφαλή υλοποίηση του εν λόγω έργου:

 1. Εξαετή εμπειρία υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ιδιόκτητες πλατφόρμες τηλεκατάρτισης, πληρώντας όλες τις απαιτητές τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης αλλά και υποστήριξης των εν δυνάμει ωφελούμενων. (Υλοποίηση πανελλαδικών εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών έργων: Τριτοβάθμια ιδρύματα, Ελληνοαμερικάνικη ένωση κ.α εξυπηρετώντας περίπου 8600 επιμορφούμενους τα τελευταία τρία έτη)
 2. Επιχειρησιακή ετοιμότητα με έμπειρο, μόνιμο προσωπικό αποκλειστικά για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.
 3. Όλα τα ψηφιακά εργαλεία, άμεσης και ευέλικτης εξ αποστάσεως συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά θα ανακοινωθούν, αλλά και άμεσης ενημέρωσης των δικαιούχων για την πορεία του έργου και καταβολής του ποσού των 600€.
 4. Δίκτυο έμπειρων και εγνωσμένης αξίας εισηγητών με μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς τίτλους για την παροχή επιπλέον ειδικευμένων ΔΩΡΕΑΝ επιμορφώσεων αρχικής αξίας 300 €.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ώστε να επωφεληθείτε της δωρεάν παροχής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Οι επιπλέον παροχές αφορούν μόνον τους ωφελούμενους που έχουν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισής τους, επιλέγοντας το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος, εκτός από την υποχρεωτική επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, μπορεί να ΕΠΙΛΕΞΕΙ χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση μία από τις παρακάτω επιπλέον επιμορφώσεις / σεμινάρια (αναλυτικά για το περιεχόμενο των δωρεάν προγραμμάτων επιμόρφωσης και τους εισηγητές, κάντε «κλικ» στους κάτωθι τίτλους):

 • ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ (αρχική αξία 300€)
 • ΑΓΧΟΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ (αρχική αξία 300€)
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (E-MEDIATION) (αρχική αξία 300€)
 • Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ / COVID-19 (αρχική αξία 300€)
 • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (αρχική αξία 300€)
 • ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟY (αρχική αξία 300€)
 • ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΣΠΟΝΔΥΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Spineworks) (αρχική αξία 300€)
 • ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (αρχική αξία 300€)
 • ΚΙΝΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ: ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ (αρχική αξία 300)

Η επιλογή ενός εκ των ανωτέρω εξ αποστάσεως σεμιναρίων / επιμορφώσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ και η εν λόγω παροχή δύναται να επιλεγεί από ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους, συνδυαστικά, με έναν από τους προτεινόμενους θεματικούς τίτλους της παρούσας πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ενεργοποίηση όλων των παραπάνω παροχών από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει έως και 10/06/2020.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ώστε να επωφεληθείτε της δωρεάν παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 23111 10186, 23310 70102, 23310 22004 ή μέσω E-mail: info@easy-education.gr.

top