elde

Τo Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το IHK- Projektgesellschaft, το Κέντρο Καινοτομίας & Τεχνολογίας στο Βρανδεμβούργο, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, υλοποιεί ένα πρόγραμμα ΚΑ3 Erasmus+ με βασικό σκοπό την άρτια κατάρτιση των συμμετεχόντων στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε μετά από 2 χρόνια. Ο ρόλος του ΕΓΕΒΕ ήταν η μεταφορά της γερμανικής τεχνογνωσίας του κλάδου στους συμμετέχοντες στην Ελλάδα.

Το αντικείμενο του έργου ήταν να δημιουργήσει δύο καινοτόμα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ στους τομείς Hospitality και Catering και να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο με ΜΜΕ, και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος μάθησης βάσει εργασίας (WBL).

Στόχοι

Η αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων και αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ ΕΕΚ και επιχειρηματικού τομέα
Η ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων μάθησης βάσει εργασίας στον Τουρισμό, εστιάζοντας στις ανάγκες των ΜΜΕ και δίνοντας έμφαση στη μαθητεία.
Η μεταφορά γνώσεων και ανάπτυξης διεθνικών ικανοτήτων, μέσω των αναπτυγμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του WBL και της μαθητείας.
Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων που θα ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ του συστήματος ΕΕΚ και των τομεακών επιχειρήσεων.

Κύριες Δραστηριότητες
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος τομέας λόγω της τεχνολογικής προόδου, της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας διασύνδεσης και των προτιμήσεων σύγχρονων τουριστών που αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες, εισαγάγαμε μια ενοποιημένη προσέγγιση με καινοτόμα στοιχεία, με στόχο να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς – και πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ όπου η ζήτηση για εργαζόμενους πολλαπλών εργασιών με ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων είναι υψηλότερη.

Αποτελέσματα
Ένα κοινό, εναρμονισμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάλυση αναγκών των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού
Μια σύγχρονη ανάλυση διαπιστωμένων ελλείψεων των δεξιοτήτων και ένας ενημερωμένος χάρτης δεξιοτήτων, που αντιπροσωπεύει τις πραγματικές στάσεις και τις μελλοντικές τάσεις του τουριστικού τομέα
Δύο καινοτόμα, ενημερωμένα και προσανατολισμένα στην αγορά προγράμματα κατάρτισης για Ψηφιακές και Διαπολιτισμικές Ικανότητες, σε συμφωνία με τα πρότυπα EQF και ECVET, που προσφέρονται σε 3 γλώσσες (Γερμανικά, Ελληνικά και Αγγλικά)
Μια διαδικτυακή «πλατφόρμα ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου» για μια μαθητεία όπου υπάρχει πρόσβαση στα ανεπτυγμένα προγράμματα σπουδών και απόκτηση γνώσεων μέσω κουίζ στο τέλος κάθε ενότητας
Μια διαδικασία προσαρμογής του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις ειδικές απαιτήσεις των συμμετεχόντων-χωρών
Μια διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης και ανταλλαγής μαθητείας με στόχο τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, την παρακολούθηση της προόδου τους κατά τη διάρκεια του WBL και την παροχή έγκαιρων, ακριβών και επαγγελματικών σχολίων σχετικά με τους μαθητές
Ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα μάθησης βάσει εργασίας (WBL) και μαθητείας, το οποίο προσφέρει «πρακτική» εμπειρία σε νέους μαθητές/νεοεισερχόμενους/ ή υπαλλήλους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν
Ένας ιστότοπος ενός έργου όπου οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, οι εργοδότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το έργο

Αντίκτυπος
Με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αντίκτυπου σε τοπικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, υιοθετήθηκαν πολλαπλές προσεγγίσεις για να τη διάδοση του έργου με δυναμικό και διαφοροποιημένο τρόπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις διαφορετικών ομάδων στόχων.

Καθ ‘όλη την υλοποίηση του έργου, ενημερώθηκαν:

Φοιτητές/Νέοι μαθητές στον Τομέα Φιλοξενίας και Εστίασης μέσω των κοινωνικών μέσων, του ιστότοπου και των πλατφορμών του έργου
Εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ΕΕΚ μέσω του ιστότοπου, των πλατφορμών, της αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύσεων
ΜΜΕ και επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσω των focus groups, κλαδικών ενημερωτικών δελτίων και τοπικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, και βίντεο

top