Διττή εκπαίδευση | Dual.com.gr

Εκπαίδευση με Γερμανικές Προδιαγραφές

Επαγγελματικά Προγράμματα με Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση στον Τουρισμό και την Εστίαση σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Τουρισμό και την Εστίαση διαρκούν τρία έτη και καλύπτουν τις ακόλουθες ειδικότητες ξενοδοχειακών επαγγελμάτων:

Κάθε έτος εκπαίδευσης περιλαμβάνει θεωρητική-εργαστηριακή εκπαίδευση (Νοέμβριος – Μάρτιος) και ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση (Απρίλιος – Οκτώβριος).
Η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε σύγχρονες επαγγελματικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και παρέχεται από πιστοποιημένους εισηγητές – επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία.
Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4* και 5*, στις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι/ες με πλήρη μισθό, ασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα.

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση του τριετούς προγράμματος εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων απαιτείται:


 • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.
 • Απολυτήριο Γυμνασίου. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Γνώση αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Α2.
 • Γνώση σε άλλη ξένη γλώσσα (γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, αραβικά κ.ά.) θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τουριστική επιχείρηση θεωρείται πλεονέκτημα.

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος ενδείκνυται οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε συνέντευξη.

Έναρξη Προγραμμάτων: Νοέμβριος

Επαγγέλματα


Ο/Η Μάγειρας/Μαγείρισσα είναι σε θέση να υλοποιεί όλη την παραγωγική διαδικασία για την προετοιμασία και το σερβίρισμα διαφόρων ειδών πιάτων. Εργάζεται στην κουζίνα της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Οι γνώσεις, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του τριετούς προγράμματος για το επάγγελμα του/της Μάγειρα/Μαγείρισσας περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση κουζίνας
 • Οργάνωση προμηθειών και αποθήκευσης
 • Κοστολόγηση Υλικών
 • Σύνθεση Μενού
 • Ανατομία & Τεμαχισμός Κρεάτων
 • Προετοιμασία διαφόρων ειδών πιάτων (κρύα, λαχανικά, σνακ, μπουφέ, a la carte κλπ.)
 • Τοπική και ∆ιεθνή Κουζίνα
 • Μενού με ακολουθία πιάτων
 • Παρασκευή Επιδορπίων / Γλυκών
 • Αρχές Μάρκετινγκ Τροφίμων
 • Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Διεθνή Ορολογία Διατροφής (Αγγλικά, Γερμανικά)

Ο/Η Ξενοδοχοϋπάλληλος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στον οργανωτικό και διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης. Γνωρίζει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στις υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης, καθώς και τις διαδικασίες μάρκετινγκ, πωλήσεων, προμηθειών και οικονομικής παρακολούθησης.

Οι γνώσεις, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του τριετούς προγράμματος για το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Υποδοχής
 • Housekeeping
 • Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Μάρκετινγκ
 • Πωλήσεις
 • Οργάνωση προμηθειών και αποθήκευσης
 • Οργάνωση κουζίνας και service
 • Κοστολόγηση Υλικών
 • Σχεδιασμός Μενού
 • Συμβουλευτική εστιατορίου
 • Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Διεθνή Ορολογία (Αγγλικά, Γερμανικά)

Ο/Η Ειδικός/ή Εστιατορίου (Food and Beverage) κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να υποστηρίζει διοικητικά και οργανωτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών εστίασης μιας τουριστικής ή αμιγώς επισιτιστικής επιχείρησης. Γνωρίζει όλες τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών (προμήθειες, αποθήκευση, κουζίνα, μπαρ), προώθησης πωλήσεων και μάρκετινγκ, οικονομικής παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και οργάνωσης τμημάτων.

Οι γνώσεις, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του τριετούς προγράμματος για το επάγγελμα του/της Ειδικού Εστιατορίου, περιλαμβάνουν:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Τεχνικές Σερβιρίσματος
 • Συμβουλευτική και πώληση υπηρεσιών εστιατορίου
 • Γνώσεις Τεμαχισμού Κρεάτων
 • Οργάνωση προμηθειών και αποθήκευσης
 • Οργάνωση κουζίνας, μπαρ και εστιατορίου
 • Κοστολόγηση Υλικών
 • Σχεδιασμός Μενού
 • Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Μάρκετινγκ
 • Πωλήσεις
 • Διοίκηση τμήματος
 • Διεθνή Ορολογία Εστίασης (Αγγλικά, Γερμανικά)

Επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα συμμετοχής επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λειτουργικά Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα επιλογής των εκπαιδευομένων/εργαζομένων μέσω συνεντεύξεων.

Δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησής σας στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" AdA International (Train the Trainer).

Συμβουλευτική και καθοδήγηση εκπαιδευομένων καθ' όλη τη διάρκεια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (Mentoring).

Marketing & Επικοινωνία

Χορήγηση Πιστοποιητικού συμμετοχής & Σήματος συνεργασίας στο πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που μπορεί να χρησιμοποιείται από την επιχείρησή σας στις δράσεις επικοινωνίας, Marketing & CSR.

Αναφορά των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσω των δράσεων προβολής και επικοινωνίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης εξασφαλίζει υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών στους πελάτες σας.

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση με εναλλαγή ρόλων και θέσεων (Rotation), ώστε ο εκπαιδευόμενος να αντιλαμβάνεται πως λειτουργεί μια τουριστική μονάδα.

Ο εκπαιδευόμενος υιοθετεί τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας μέσω της εκπαίδευσής του.

Ολιστική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση

Εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του τρίτου εκπαιδευτικού έτους.

Επαγγελματικό πρόγραμμα βασισμένο στο γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Δυνατότητα απασχόλησης του εκπαιδευομένου καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκπαιδευμένο προσωπικό με γερμανική πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της τριετούς εκπαίδευσης.


Έχετε στη διάθεση σας άρτια καταρτισμένους συνεργάτες την καλοκαιρινή περίοδο, δεδομένου ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν.

Δηλώστε Σήμερα το Ενδιαφέρον σας

Προλάβετε τις εγγραφές, δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει!

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους και τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το λόγο που επικοινωνείτε μαζί μας.

Ποιοί Είμαστε

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο


Ο ρόλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αντιπροσωπεύει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ταυτίζεται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ενσωματώνοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνεται η άρτια σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας, έχοντας ως σκοπό μακροπρόθεσμα τη μείωση της νεανικής ανεργίας.

Επίσης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πιστοποίει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εκπαίδευσης και λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων. Κάθε επιχείρηση που κρίνεται κατάλληλη, λαμβάνει πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο.

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τηλέφωνο:
+30 217 000 2030


E-mail:
info@dual.com.gr


Διεύθυνση*:
Λεωφ.Ποσειδώνος 70, 166 75 Γλυφάδα (Palmyra Beach Hotel)

* (Στάση Λεωφορείου: 6η Γλυφάδας, Στάση Τραμ: Παλαιό Δημαρχείο)